8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران - ولی‌اله مظفریان به گمانم جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب در این زمینه باشد

تنها ایراد آن این است که اولویت بر ترجمه نام‌های علمی لاتین بوده تا نام‌های محلی (خود نویسنده هم این مسئله را در پیشگفتار بیان کرده)، البته در برخی موارد نام‌های محلی هم آمده که با توجه به واریته‌های مختلف هر گونه کمی گُنگ است - این دیگر مشکل اجداد ماست که گیاه‌شناس نبوده‌اند

برای بسیاری از موارد، طراحی‌های علمیِ درختانی که پراکنش گسترده‌تری دارند از منابع خارجی آورده شده؛ برای بیشتر موارد باقی‌مانده، تصاویر آرشیو شخصی نویسنده آمده که برای آشنایی با درخت از هیچی بهتر است