8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

زمان لرزه

زمان لرزه - Kurt Vonnegut, مهدی صداقت پیام پس با این وجود چه توجیهی برای نوشتن داستان هست؟ اینطور پاسخ می‌دهم: احساس می‌کنم افراد زیادی شدیدا محتاج دریافت این پیام هستند که «من هم مثل تو می‌اندیشم و احساس می‌کنم و من هم برخلاف بیشتر مردم به خیلی از چیزهایی که برایت ارزش دارند، اهمیت می‌دهم. تو تنها نیستی.»

از بخش ۵۸ صفحهٔ ۲۴۴، برگردان مهدی صداقت پیام، چاپ سوم ۱۳۸۷ انتشارات مروارید