8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

SPOILER ALERT!

The Fall of Hyperion

The Fall of Hyperion - Dan Simmons کتاب‌های ایزاک آسیموف و آرتور سی کلارک در برابر این کتاب همچون داستان‌های کودکانه‌اند

به نظرم بعضی از جنبه‌های آیندهٔ شرح داده‌شده در این کتاب بسیار محتمل است: هجرت و گسترش انسان‌ها در تمام کهکشان. انسان‌هایی که خودشان را با فضای اطراف تطبیق داده‌اند و از ظاهر انسانی بیرون آمده‌اند و اختلافاتی که سر همین مسئله با انسان‌های عادی پیدا کرده‌اند. هوش مصنوعی که تمام جنبه‌های زندگی انسان را در کنترل گرفته و به انسان به شکل انگلی نگاه می‌کند که نابودی‌اش بهتر از باقی ماندنش است. حکومتی که با کمک هوش مصنوعی بر همه چیز کنترل دارد و با از بین بردن نژادهای هوشمند دیگر و نیز جوامع انسانی مستقل، سعی بر گسترش کنترل خود بر تمامی سیارات شناخته‌شده دارد