8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

مسيح باز مصلوب

مسيح باز مصلوب - Nikos Kazantzakis, محمود سلطانيه نیکولیوس چه فرقی با مانولیوس داشت؟ آیا کاترینا فردی بدکار بود و له‌نیو فردی درستکار؟ تاریخ دربارهٔ این دو گروه چگونه قضاوت خواهد کرد؟ جز این است که بگوید گروهی جیره‌خوار بیگانه قصد از بین بردن ارزش‌های والای اخلاقی و الهی مردم را داشتند که با جانفشانی‌های بزرگ‌مردانی چون لاداس و پدر گریگوریس شکست خوردند؟