8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

شکست در کویینتا

شکست در کویینتا - استانیسلاو لم, پیمان اسماعیل زاده تنها به این گفته از نقد روزنامهٔ تایمز بر این کتاب بسنده می‌کنم: «اصولا هر کتابی که نام لم را بر خود دارد، باید هشدار سازمان بهداشت دولتی را نیز داشته باشد: خواندن این داستان برای سلامتی مفید است»

نقل‌قول از موخرهٔ پایان کتاب در صفحهٔ ۴۰۸ برگردان پیمان اسماعیلیان، چاپ اول ۱۳۸۲ نشر جوانهٔ رشد