8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

ایزدان خُرد

ایزدان خُرد - Terry Pratchett, سمیه کرمی, میلاد فرشته‌نژاد, شیرین سادات صفوی, پترا پندنواز یکی از قشنگ‌ترین کتاب‌هایی بود که تا امروز خوانده‌ام.